گزارش تصویری از آخرین تمرین تیم فجر شهید سپاسی قبل از مسابقه با تیم بادران تهران
از نگاه دوربین جناب آقای شمس ، عکاس محترم باشگاه فجر شهید سپاسی
درحواشی تمرین امروز طلایی پوشان
ذبح گوسفند و کمک به امور خیریه بود
به امید موفقیت تیم ارزشمند فجر شهیید سپاسی 🙏💛💛💛

روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی

پاسخی بگذارید