مهابادي:عملكرد داوري در نتيجه به شدت تاثير گذار بود. داود مهابادي در پايان بازي مقابل نيروي زميني به خبرنگاران گفت:در بازي كه كاملا مستحق پيروزي بوديم شكست خورديم.٤شانس مسلم گلزني را در شرايط تك به تك از دست داديم و در حاليكه تيم حريف اصلا موقعيت گلزني نداشت روي اشتباه اشكار كمك داور در اعلام 

ادامه مطلب