آرشیو گزارش های تصویری


 عنوان گزارش
مشاهده فجر شهید سپاسی-شاهین بوشهر/عکاس: علیرضا شمس
مشاهده جشن تولد حسین شهریاری‌ پس از تمرین فجر
مشاهده فجر شهید سپاسی و آلومینیوم اراک ، عکاس : شمس
مشاهده حضور بازیکنان‌‌ و کادر فنی در گلزار شهدا
مشاهده دیدار دوستانه بین فجر شهید سپاسی و بادران
مشاهده گزارش تصویری بازیکنان فجر شهید سپاسی در تست پزشکی
مشاهده دیدار تدارکاتی فجر و گل گهر - عکاس : علیرضا شمس
مشاهده گزارش تصویری از حضور سر مربی فجر شهید سپاسی
مشاهده گزارش تصویری فجر شهید سپاسی- وحید رضایی
مشاهده گزارش تصویری از دیدار فرج الله رجبی و سرهنگ فلاح
مشاهده دیدار سرهنگ فلاح از بخش چنارشاهیجانی‌ها
مشاهده دیدار فجر شهید سپاسی و صبای قم – عکاس :شمس
مشاهده تمرین تیم فجر – عکاس: علی رضا شمس
مشاهده تمرین فجر شهید سپاسی-عکاس : شمس
مشاهده دیدار فجر شهید سپاسی و شهرداری تبریز
مشاهده تمرین فجر شهید سپاسی‌ - عکاس : شمس
مشاهده دیدار فجر و اکسین – عکاس : شمس
مشاهده تمرین فجرسپاسی‌ - عکاس : شمس
مشاهده ديدار مديرعامل ،كادر فني و بازيكنان با استاندار
مشاهده گزارش تصویری از دیدار فلاح با حیدرعلی کامیاب
123