متن خبر


سال روز شهادت شهید محمدعلی رجایی و شهید دکتر محمدجواد باهنر تسلیت باد.


سال روز شهادت شهید محمدعلی رجایی و شهید دکتر محمدجواد باهنر تسلیت باد.

شهید رجایی وباهنر دو همسنگر علم و جهاد و خدمت بودند که دوشادوش یکدیگر کمر به خدمت مردم ایران بستند، اما منافقین کور دل چشم دیدن یاران امام خمینی (ره) را نداشتند و در 8شهریور سال60 آن دو یار عزیز رابه شهادت رساندند.

‌‌
روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی

1397/06/08

7:51 AM