متن خبر


مسابقات نونهالان "دور دوم "


مسابقات نونهالان "دور دوم "

فجر شهید سپاسی 3 _ 1 برق شیراز ‌

گلها 
حمید پارسایی 
ابوالفضل رنجبر 
علیرضا رضایی ‌

روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی

1397/06/14

7:54 AM