متن خبر


اِنَّالِلَه وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ‌


متأسفانه باخبر شدیم علی محمد سپاسی برادر شهید حاج مجید سپاسی دار فانی را وداع گفت.‌
‌‌
روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی

1397/06/22

5:35 AM