متن خبر


هفته تربیت بدنی بر تمامی ورزشکاران و ورزش دوستان مبارک باد

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی

و سلامتی جسم و روح و نیز شاخص اصلی اجتماعی

و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد

و برهمین اساس نه تنها یک روز، بلکه تمام روزها و

ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد.

 

روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی

1397/07/26

8:29 AM